Allemansrätten sid 2

13-10-21

 Start

 

 

9. Tillåtet att plocka grenar och kvistar från marken.

10. Tillåtet att campa en natt, blir det flera så får du fråga markägaren om lov.

11. Förbjudet att hugga ner träd i skogen!

12. Hunden skall vara kopplad i skogen, särskilt under tiden 1 mars - 20 augusti.

13. Förbjudet att skräpa ned, djur och människor kan skada sig på glas och burkar!

14. Förbjuden landstigning!

15. Förbjudet att springa över åkrar!

16. Förbjudet att trampa ned skogsplanteringar!

Tillbaka till 1:a sidan av allemansrätten


Start | Lekar i skogen | Allemansrätten sid 1 | Allemansrätten sid 2 | Mer aktiviteter för Skogen

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21