Kan du räkna kor och kråkor ?

13-10-21

Start

Med ett antal av samma figurer, t.ex. kor och kråkor kan man hitta på många räkneuppgifter som man kan använda i arbetet med barnen. Min tanke är att antingen frågar man vem som kan svaret eller så diskuterar man sig fram med hela gruppen. På min arbetsplats arbetar vi stora delar av dagen med en mindra grupp på 7-8 barn. Jag har bilder på 18 Kråkor och 16 Mamma Mu. Självklart kan man byta ut figurerna mot några andra som barnen tycker om för tillfället.

Lägg ut ett två stycken av varje, be sedan barnen att:

 • Lägga ut dubbelt så många kråkor.                                          4 kråkor
 • Lägga en ko i mitten av kråkorna.                                           3 kor
 •  Vet du någon som är tre år?
 • Lägga ut kor så det blir sju kor totalt.                                     7 kor
 • Att lägga en kråka först och en kråka sist                               6 kråkor
 • Ta bort hälften av kråkorna.                                                     3 kråkor
 • Lägga ut fyra kor.                                                                    11 kor
 • Ta bort fem kor som går in för att mjölkas.                             6 kor            
 • Hur många spenar har en ko?                                                   4                  
 • Hur många har alla tillsammans?                                              24
 • En ko ger ca 40 liter mjölk om dagen. Känner du någon som är 40 år?
 • Lägga ut så det blir varannan ko varannan kråka.                   6 kråkor
 • Lägga ut dubbelt så många kor.                                              12 kor
 • Ta bort fyra kråkor.                                                                  2 kråkor
 • Lägg ut så många kråkor som du har fingrar.                           12 kråkor
 • Vilken kråkbild är längst?
 • Gör två högar med lika många. Hur många av varje?             2*12
 • Hur många högar med två kan det bli?                                   12*2
 • Ta bort hälften av korna.                                                         6 kor
 • Hur många högar med tre kan det bli?                                    6*3
 • Dela kråkorna i två lika högar.                                                 2*6
 • Minska, ta bort, en kråkhög. Hur många är kvar?                   6
 • Öka ko högen med två. Vilken hög har flest figurer?             8 kor
 • Dela kohögen i fyra likadana högar. Hur många i varje?        4*2
 • Gör par av alla kor och kråkor, en kråka och en ko.
   Hur många blir utan?                                                              2
 • Hur många ben har ett par tillsammans
   (en ko och en kråka)?                                                              6
 • Räkna alla bilderna tillsammans (14),
  be sen barnen blunda och ta bort 4. Hur många är borta?
 • Leta till sist efter något att äta åt korna och kråkorna som är kvar. Vad tycker de om?

 

 

Start | Mattesagor | Kan du räkna kor och kråkor ? | Matte och språkpåsar | Matematik på lätt sätt | Mattesånger

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21