Kan du räkna ?

13-10-21

Start

 
Kan du räkna till..........

träsko?

Ettsko, tvåsko träsko.

tidning?

Ettning, tvåning, trening, fyrning, femning, sexning, sjuning, åttning, nining, tidning.

sjukhus?

Ettkhus, tvåkhus, trekhus, fyrkhus, femkhus, sexkhus, sjukhus.

en miljard?

Blommor och blad - en miljard.

Charlotta?

Charlett, charltvå, charltre, charlfyra, charlfem, charlsex, charlsju, Charlotta.

tiotusen?

Katten, musen, tiotusen.

en säck cement?

En encement, en tvåcement, en trecement, en fyrcement, en femcement, en säck cement.

tiger?

Ettger, tvåger, treger, fyrger, femger, sexger, sjuger, åttger, niger, tiger.

 

Start | Klappramsor | Fingerramsor | Rörelseramsor | Ramsor om djur | Traditionella klapp och räkneramsor | Pip och killramsor | Tungvrickare | Kan du räkna ? | Sånger och ramsor om tid | Räkneramsor | Våren

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21