Snidad ros i rosenkvarts Mineral och fossil

14-10-01

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Matematiktips

Mer om mig

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter,  mineral och fossil

Rim och ramsor

Sagor

Sånger

Vill du lära dig mer?

Övriga aktiviteter

 

Ädelstenar, mineral och fossil har jag samlat ett antal år nu. Här kommer jag vartefter lägga in foton på mina mineral, smyckestenar och fossil som jag samlar på mig under åren som går. Flertalet inköpta på olika mässor. Alla bilderna är förstorade, dubbelt eller mer. I listan kan du se vilka som finns representerade. De är ordnade i bokstavsordning.
56 fossil och 189 mineral finns from 111119.

"Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart." Wikipedia

Förskolan skall sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp
  och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  Om du vill veta lite mer om sambanden finns broschyrerna "Metaller och mineraler i människans tjänst" från SweMin som finns att beställa från utbudet.se och
  "
  Här och nu- vår geologiska vardag"  från SGU att ladda ner/beställa från internet.
  Det finns också en artikel som heter "
  Människans behov av metaller" från Geologiskt forum.
  Illustrerad vetenskap hittar du en artikel som heter Vad innehåller en människa?

Här kommer du till sidorna med
Ammoniter     Trilobiter     Övriga fossil         

 

Första sidan:
AGAT I MELAFYR
AGATROS
AGATSKIVA, SLIPAD
AKVAMARIN, BERYLL
ALURGIT
ALMANDIN
ALNÖIT
AMASONIT
AMBLYGONIT
AMETIST
ANATAS
ANDRADIT
ANDRADIT I GLIMMERSKIFFER
ANNIT
APACHETÅR
APATIT
APOFYLLIT
APOFYLLITKRISTALL
APOFYLLIT M LAUMONTIT OCH PREHNIT
ARAGONIT
ARSENIKKIS
AURIPIGMENT
AZURIT
BANDAGAT, BLÅ
BERGKRISTALLSPETS
BERGKRISTALL, rosa
BERGKRISTALL
BERYLL, AKVAMARIN 2
BLYGLANS
BOTSWANAAGAT
BRUCIT
BÄRNSTEN

Andra sidan:
CALCANTIT
CAVANSIT
CELESTITE,celestin
CHALKOPYRIT, BORNIT
CHAROIT
CITRIN
DALMATINERPORFYR
DIAMANT
DIOPTAS
DOLOMIT
ELEFANTJASPIS
EPIDOT
EUDIALYT
EUDIALYT, RYSK

FLINTA
FLUORIT
FLUORIT 2
FUCHSIT
FUCHSIT M RUBINER
FÄLTSPAT
FÖRSTENAT TRÄ
GALAXIT
GIPS KRISTALLKLUSTER
GLIMMERGRANIT
GLIMMERPSEUDOMORFOS
GÖTHIT
GÖTHIT 2
GÖTHIT NÄRBILD
GROSSULAR
GULAKTIG HÄLLEFLINTA
GULD I TSUMOIT
GYROLITE, THOMSONITE
HALIT
HEMATIT
HEMATIT, kvartsbandad

Tredje sidan:
HEULANDIT
HEULANDIT 2
HOLLANDIT
INDOCHINIT, tektit
INESIT
JACINTO, RÖD KVARTS
JASPIS MED HEMATIT
JET
JÄRNMETEORITER
KALCIT
KALCIT, DUBBELSPAT
KALCITKLUSTER
KARNEOL

KINOIT
KISELKARBID, syntetisk
KOBOLTGLANS
KOBOLTKALCIT
KOPPAR
KOPPARSULFAT, syntetisk
KORALL, BLÅ OCH RÖD
KRYSOKOLLA
KRYSOPRAS
KVARTSGEOD
KVICKSILVER

 

KYANIT
LANDSKAPSJASPIS
LAPIS LAZULI
LARIMAR
LARVIKIT
LAVABOLL M OLIVINER
LEPIDOLIT

Fjärde sidan:
MAGNESIT
MAGNETIT
MAGNETITOKTAED
MAHOGNYOBSIDIAN
MALAKIT
MALAKIT 2
MANGANIT
MARKASIT
MOKAIT
MUSKOVIT
MEYERHOFFERIT
NICKELMALM
NUUMMITE
OKENIT MED GYROLIT OCH PREHNIT
ONYX
OPALER
PARGASIT
PEKTOLIT
PETALIT
PIEMONTIT
PSILOMELAN
PYROLUSIT
PYROLUSIT- DENDRITER
PÅ SANDSTEN
PYRIT-KLUSTER, -KUB, -SOL

PYRITBOLL
REALGAR
REGNBÅGSOBSIDIAN
RODOKROSIT
RODONIT
ROSENKVARTS
RUTILKVARTS
RÖKKVARTS
RÖD FÄLTSPAT
SAFIR, korund


Femte sidan:
SALIT
SELENIT, gips, ökenros 2 olika
SELENIT, satängspat, gips
SCHÖRL,TURMALIN
 

SCHÖRL 2
SILVER
SNÖFLINGEOBSIDIAN
SODALIT
SPEKTROLIT
SPESSARTIN
SPESSARTIN 2
SPINELL

SPECULARIT
SPODUMEN 2ST
STAUROLIT
STILBIT
STILBIT M KALCIT
STILBIT OCH KALCIT
STILBIT PÅ APOFYLLIT
TALK
TAVELKRISTALL- RUBIN
THULIT
TIGERJÄRN
TITANIT vit
TITANIT svart
TITANKVARTS
TOPAS
TREMOLIT
TROLLEIT
TURKOS
TURKOS 2
VATTENMELONTURMALIN
VATTENMELONTURMALIN
ULEXIT
VANADINIT
VANADINIT PÅ PÅ KVARTS

Sjätte sidan:
VERDELIT, TURMALIN SV
VERDELIT, TURMALIN
VERDIT
VESUVIANIT
VESUVIANIT 2
VISMUT
WOLLO OPAL
WOLLASTONIT
WURTZIT MM
ZINKBLÄNDE
ZINKBLÄNDE, b
ZINKIT
ZINKMALM
ZIRKON
ZOIZIT M. RUBIN
ÖKENROS, GIPS

Här ligger mineralen indelade i sina respektive grupper.

Grundämnen eller element
DIAMANT
GULD I TSUMOIT
JÄRNMETEORITER
KOPPAR
KVICKSILVER
NICKELMALM
SILVER
VISMUT, halvmetall

Sulfider
ARSENIKKIS

AURIPIGMENT, svavelarsenik
BLYGLANS
KOPPARKIS, BORNIT
KOBOLTGLANS
MARKASIT
PYRIT- KLUSTER, -KUB, -SOL
PYRITBOLL
REALGAR
ZINKBLÄNDE
ZINKBLÄNDE, b
WURTZITE MM

Fosfater
APATIT

AMBLYGONIT
TROLLEIT
TURKOS
TURKOS 2
VANADINIT
VANADINIT PÅ KVARTS 2

Karbonater och borater ARAGONIT
AZURIT
DOLOMIT
KALCIT
KALCIT DUBBELSPAT
KALCITKLUSTER
KOBOLTKALCIT
MAGNESIT
MALAKIT
MALAKIT 2
MEYERHOFFERIT
RODOKROSIT
ULEXIT
 

 

Oxider och hydroxider
ANATAS
BRUCIT
GALAXIT
GÖTHIT
GÖTHIT 2
GÖTHIT I NÄRBILD
HEMATIT
HEMATIT, kvartsbandad
HOLLANDIT
MAGNETIT
MAGNETITOKTAED
MANGANIT
PSILOMELAN
PYROLUSIT
PYROLUSIT- DENDRITER
PÅ SANDSTEN
RUBIN,tavelkristall
SAFIR, korund
SPINELL
SPECULARIT
ZINKIT

Sulfater
CELESTITE,celestin
CHALCANTIT
GIPS KRISTALLER
SELENIT, SATÄNGSPAT, gipsvariant
 GIPS, ÖKENROS, gipsvariant

Halogenider
FLUORIT
FLUORIT 2
HALIT

Silikater
AGAT I MELAFYR
AGATROS
AGATSKIVA, SLIPAD
AKVAMARIN, BERYLL
ALMANDIN
ALURGIT
AMASONIT
AMETIST
ANDRADIT
ANDRADIT I GLIMMERSKIFFER
ANNIT
APOFYLLIT
APOFYLLIT M LAUMONTIT OCH PREHNIT
APOFYLLITKRISTALL
APACHETÅR
 


 

BANDAGAT, BLÅ
BERGKRISTALLSPETS
BERGKRISTALL, rosa
BERGKRISTALL
BERYLL, AKVAMARIN 2 BOTSWANAAGAT
CAVANSIT
CHAROIT
CITRIN
FUCHSIT
FUCHSIT M RUBINER
FÄLTSPAT
FÖRSTENAT TRÄ
DIOPTAS
ELEFANTJASPIS
EPIDOT
EUDIALYT i nefelinsyenit SV
EUDIALYT, RYSK
GLIMMERPSEUDOMORFOS
GROSSULAR
GROSSULAR 2
GYROLITE, THOMSONITE
HEULANDIT
HEULANDIT 2
INESIT
JACINTO, röd kvarts
JASPIS MED HEMATIT KARNEOL
KINOIT
KRYSOKOLLA
KRYSOPRAS
KVARTSGEOD
KYANIT
LANDSKAPSJASPIS
LAPIS LAZULI
LARIMAR
LEPIDOLIT
MAHOGNYOBSIDIAN
MOKAIT
MUSKOVIT
OKENIT
OLIVINER I LAVABOLL
ONYX
OPAL
PARGASIT
PEKTOLIT
PETALIT
PIEMONTIT
REGNBÅGSOBSIDIAN
RODONIT
ROSENKVARTS
RUBIN I ZOIZIT
RUTILKVARTS
RÖKKVARTS
RÖD FÄLTSPAT
SALIT
SCHÖRL,TURMALIN
SCHÖRL 2
SNÖFLINGEOBSIDIAN
SODALIT
SPEKTROLIT
SPESSARTIN
SPESSARTIN
SPODUMEN 2ST
STAUROLIT
STILBIT
STILBIT M KALCIT
STILBIT OCH KALCIT
STILBIT PÅ APOFYLLIT
TALK
THULIT
TIGERJÄRN
TITANIT vit
TITANIT 2 svart
TITANKVARTS
TOPAS
TREMOLIT
VATTENMELONTURMALIN
VATTENMELONTURMALIN
VERDELIT, turmalin, Sv
VERDELIT, turmalin
VERDIT
VESUVIANIT
VESUVIANIT 2
WOLLASTONIT
WOLLO OPAL
ZIRKON

Bergarter

ALNÖIT
DALMATINERPORFYR
FLINTA
GLIMMERGRANIT
GLIMMERSKIFFER
GULAKTIG HÄLLEFLINTA
LARVIKIT
NUUMMITE

Organiska material
BÄRNSTEN
JET, en slags brunkol, lignit
KORALL, BLÅ OCH RÖD

Övrigt
INDOCHINIT, tektit (naturligt glas)
KISELKARBID, syntetisk
KOPPARSULFAT, syntetisk
 

I Mexico har man upptäckt en grotta fylld med jättelika kristaller,
den längsta mäter 11, 4 meter. Läs mer på Wikipedia

Vill du läsa lite mer om bergarter, mineral, ädelstenar och kristaller? Läs här!

 

 

 

Start | Mer om mig | Aktiviteter inne och ute | Favoritlänkar | Intressen | Lilla Annasagor | Mineral och fossil | Rim och ramsor | S a g o r | S å n g e r | Vill du lära dig mer? | Övriga aktiviteter | Matematiktips | Lpfö98 rev 2011 upplaga 2.pdf | Utbildningsdep. promemoria ang läroplan.pdf

Webbplatsen uppdaterades 14-10-01