Stubbe nr 1 Rim och ramsor

13-10-22

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Matematiktips

Mer om mig

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter, mineral och fossil

Rim och ramsor

Sagor

Sånger

Vill du lära dig mer?

Övriga aktiviteter


Rim och ramsor har alltid roat barn och vuxna. Här kan du leta runt i olika kategorier.  Ramsorna kommer att fyllas på allt eftersom jag hittar nya.  På första sidan under "Uppdaterat" ser du lättast vad som är nytt.

Förskolan skall sträva efter att varje barn

  •  utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar,

  • utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner,

  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som  på sitt modersmål.

Klappramsor

 

Rörelseramsor

Ramsor om djur

Traditionella klapp och räkneramsor

Fingerramsor

Pip och killramsor

Tungvrickare

Kan du räkna.......

Sånger och ramsor om tid

Räkneramsor, 1, 2, 3, 4, 5

Vårliga ramsor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start | Mer om mig | Aktiviteter inne och ute | Favoritlänkar | Intressen | Lilla Annasagor | Mineral och fossil | Rim och ramsor | S a g o r | S å n g e r | Vill du lära dig mer? | Övriga aktiviteter | Matematiktips | Lpfö98 rev 2011 upplaga 2.pdf | Utbildningsdep. promemoria ang läroplan.pdf

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22