Stubbe nr 1 Övriga aktiviteter

13-10-22

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Lilla Annatema

Matematiktips

Mer om mig

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter,  mineral och fossil

Rim och ramsor

Sagor

Sagotema

Sånger

Vill du lära dig mer?

 

Övriga aktiviteter

 

 


Här har jag samlat övriga idéer och tips som kan vara användbart i förskoleverksamheten.

Vad gör de om dagarna?
En dag med förskolans aktiviteter

Våga vara dig själv
Tema med Alfons Åberg

Barnintervjuer
som man kan använda för observation och inför utvecklingssamtal

Bullerdämpande åtgärder
förslag från Lärarförbundet i Uppsala

Jämställdhetsarbete
lite om hur man kan arbeta med könsrollerna

Mina stubbar
Hur man kan göra egna stubbar

Mungymnastik
olika
sätt att träna

Rut
 en hemsydd hund

Samlingen
Varför har vi samling?

Språklekar
Språkträning på olika sätt

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start | Mer om mig | Aktiviteter inne och ute | Favoritlänkar | Intressen | Lilla Annasagor | Mineral och fossil | Rim och ramsor | S a g o r | S å n g e r | Vill du lära dig mer? | Övriga aktiviteter | Matematiktips | Lpfö98 rev 2011 upplaga 2.pdf | Utbildningsdep. promemoria ang läroplan.pdf

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22