Våga vara dig själv

13-10-22

Start

 

                         Förståelse och medmänsklighet
De allt större grupperna i förskolan kräver en hel del av barn och vuxna, hänsyn och kamratskap är viktiga ledord i verksamheten. Men det är inte alltid så lätt att visa sina känslor eller att visa dem på rätt sätt. Det är inte heller lätta att sätta ord på det som känns inuti kroppen, det som bara vill bubbla ut. Det är därför viktigt att förmedla till barnen att känslor aldrig är fel, man får känna som man gör men man får aldrig bli "fysisk", ta till nävarna eller låta känslorna gå ut över andra.

"Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap,
så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse
i andra människors situation.
Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt."

"Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder."

Så här står det bland annat om förskolans värdegrund i Lpfö98.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

 •  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
  hjälpa andra,

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
  och livsfrågor i vardagen,

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
  och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
  läggning eller funktionsnedsättning, och

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Med hjälp av smileys kan man leka olika lekar där man får berätta om sina känslor.

 • Vi har gjort en tärning med smileys som barnen tycker är rolig att göra charader med. Barnen har också fått berätta om vad som gör dem glada, ledsna, arga osv. med hjälp av tärningen.

 • Man kan också göra olika kort, flera av varje (gärna i olika storlek, jättearg eller lite ledsen) som kan användas på samlingen, det är bra om man som pedagog börjar berätta om sina känslor. Idé från Elfte steget av Pamela Sablyar.

 • Några vanliga känslor kan man ta upp som diskussionsämnen på samlingen, göra en teater av med eller leka charader med.

 • Man kan också måla dem med eller utan passande musik.

 • Gör en korg med figurer som symboliserar olika känslor.
  Rött hjärta -tycka om, vitt hjärta -längta, en tår -ledsen, ett svart moln -arg, ett vitt moln -tråkigt, en säng -trött, en glad gubbe -glad, en morot eller korv -hungrig.
  Mjuka figurer som barnen kan klämma och känna på. De kan hjälpa till att förmedla vad de känner - de som är små, de som inte kan sätta ord på sina känslor eller de som inte har språket. Idé från dottern som är förskollärare/förskolechef på
  Föräldrakooperativet Nyponet

Man kan också ta Alfons Åberg till hjälp.
Använd de olika böckerna till tema, samlingen, diskussionsfrågor, läsvilan eller som manuskript till rollspel. Med citat från de olika Alfonsböckerna.
Läs mer om Alfons här.
Alfons vet hur det är när man är:

Deppig/ lycklig: Lycklige Alfons Åberg
Hur känns det?
När känns det?

Hur syns det?
Hur kan man göra för att bli glad igen/
glädja någon annan?

"Det är bra.....Det är bra att ni har tråkigt"
 

Glad: Aja baja, Alfons Åberg
Hur känns det?
Vad blir du glad av?
Vad blir din kompis glad av?
Hur syns det?

"Det bästa han vet är när vuxna leker."

Rädd, ledsen: Vem räddar Alfons Åberg?
Hur känns det?
Vad är du rädd för?

Har du räddat någon nån gång?
Vad kan man säga till någon som är rädd?

"Du får gärna komma in till mig."

Ensam: Listigt, Alfons Åberg
Hur syns det?
Hur känns det när man inte får vara med?
Kan man leka en annan lek, ändra lekens regler?
Vad kan man säga till någon som är ensam?

"Du är för liten!

Tuff: Vem spökar, Alfons Åberg?
Hur känns det?
När känns det?

Hur syns det?
Har du något knep eller ramsa för att övervinna din rädsla?

"Stick du stygga spöke..."
 

Orolig: Var är bus-Alfons?
Hur känns det?
När känns det?

Hur syns det?
Vad ska man göra om man känner sig orolig?
Kan man berätta för någon?

"Men varför är han så tyst och spak?"
 

Utpekad: Där går Tjuv-Alfons
Hur känns det?
Hur är en bra kamrat?
Hur kan man hjälpa någon som blir " oskyldigt dömd"?

"Om bara någon visste sanningen...."
 

Skamsen: Alfons och odjuret
När känns det?

Vad kan man göra eller säga till någon
 man varit dum emot?

"Och han kan inte somna om kvällarna."

 

Snäll: Hurra för pappa Åberg,
Hur är man snäll?
Hur känns det?
Syns det att man är snäll?

"Det räcker att vara snäll."
 

 

 Utifrån Kalas, Alfons Åberg  kan man diskutera hur vuxna respektive barn kan agera när det är kalasdags hemma hos någon.
Hur känns det om man blir bjuden på kalas?
Hur känns det om man inte blir bjuden på kalas?


Vi rekommenderar våra föräldrar att
 ringa eller mejla så inte inbjudningarna står på hyllan ifall alla inte blir bjudna.
 

Och han vågar stå för det han tror på:
 Är du feg, Alfons Åberg?

Hur känns det när någon slår en?
Kan man göra på något annat sätt?

"Men han tycker inte om att slåss."
 

Han kan också glädja en irriterad förälder: Raska på, Alfons Åberg

Hur gör du för att någon ska bli glad?
 

"Jag ska bara....."

FN:s Barnkonvention slog 1989 fast att barn har rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Konventionen slog också fast att barn har rätt till eget språk, kultur och identitet.
Men hur mycket vet våra barn om barnkonventionen?

Hos
Rädda barnen kan man läsa Barnkonventionen och vad den innebär.
Där finns även ett arbetsmaterial som heter
"Det här är dina rättigheter."
Bamse kan hjälpa till att lösa konflikter.

Hos
UD finns en lättläst skrift om Barnkonventionen som man kan ladda ner.

Hos barnombudsmannen kan man köpa eller ladda ner ett material som heter
"
Jag vill säga något"

Samma budskap står att finna i Uppsalas förskolors likabehandlingsplan som utgår från:

”Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”
§ 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen ( 1985:1 100 ).

 

Start | Bullerdämpande åtgärder | Våga vara dig själv | Vad gör de om dagarna? | Samlingen | Språklekar | Rut | Mungymnastik | Jämställdhetsarbete | Barnintervjuer | Mina stubbar

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22