Barnintervjuer

15-09-29

Start
 


 

En, helst två gånger om året så bör personalen på förskolan genomföra samtal med föräldrarna om hur barnet har det på förskolan. På min förskola går nu  trenden från ett bedömande sätt att se på barnen  till ett mer individualiserat tankesätt där man mer ser till vad barnet verkligen gör och vilka nya färdigheter barnet har tillägnat sig - istället för vad det inte kan, är intresserat av och vill göra - till skillnad från vad det inte vill.

Det har alltid funnits olika mallar i omlopp för detta ändamål.  De säger mer om vad barnet kan och inte kan.

Att genomföra intervjuer med barnen är ett sätt att få fram vad barnen gör, önskar göra, vem de leker med, vad som är roligt/tråkigt och tycker om dagen på förskolan etc. Vi använder en enkel modell till våra utvecklingssamtal.
 

 

Start | Bullerdämpande åtgärder | Våga vara dig själv | Vad gör de om dagarna? | Samlingen | Språklekar | Rut | Mungymnastik | Jämställdhetsarbete | Barnintervjuer | Mina stubbar

Webbplatsen uppdaterades 15-09-29