Idéer till samlingen

13-10-22

Start
 

 

Varför ska vi ha samlingen? Ibland flera gånger om dagen. Den frågan ställer sig många, lika många letar nya tips för att göra den roligare. Här är några av mina funderingar och tips.
Det viktigaste, som jag ser det, är att den ska vara för barnens skull utifrån deras intressen, behov, funderingar och ålder.
Varför har vi då samling?
Jo, därför att vi vill:

 • Ge dem information; vad som händer under dagen, någon förstående utflykt,
  om nya barn eller pedagoger. Vi kanske också pratar om regler, vad gäller på utflykten?
 • Ha ett upprop där vi också uppmärksammar dem som är borta/sjuka. - Vem saknas idag? Uppropet kan varieras med efternamn, gatuadress, mammas och pappas namn, mönster och färg på kläder. - Vem har grön tröja och randiga byxor idag?
 • Lära känna varandra; namnsånger, namnramsor, lekar t.ex. "ett skepp kommer lastat"- med vadå? Favoritfärg, bästa maten, älsklingsleksak m.m.
 • Att barn berättar för varandra; om sin helg, semester, familj och om vad de tycker och tänker.
   Med hjälp av
  sagokort kan barnen tillsammans berätta en egen saga. Kan bli hur kort eller lång som helst.
 • Ha rådslag; att i demokratisk anda ge barnen möjlighet att önska  t.ex. tema, utflyktsmål, veckoaktiviteter m.m.
 • Att barnen ska ha roligt med lekar, sånglekar och rörelsesånger.
 • Att barnen ska lära sig något. Man kan sortera - gruppera, leka med alfabetet och siffror, leka med prepositioner - ställ dig bakom/under/på stolen. Gör experiment tillsammans- i vårt arbetslag hade vi maskkompost som vi ibland hällde ut på tidningspapper. De flesta barnen tyckte det var väldigt roligt andra blev mer äckelförtjusta att se alla kräla omkring, maskar i alla storlekar. Tillverka/ köp aktivitetskort med enkla uppgifter - ngt att hämta, göra, sortera, bygga m.m.
 • Att barnen ska reflektera över händelser och aktiviteter hemma och på förskolan.
 • Ge barnen självkänsla; ge dem enkla uppgifter som de klarar av med hjälp av uppgiftskort- något att räkna, säga, visa, känna på, gissa m.m.
 • Att barnen ska lära sig att lyssna på t. ex sagor och instruktioner.
 • Att barnen ska tillägna sig ett rikt språk; lek med ramsor och nonsensrim.
 • Att barnen ska träna sin koncentrationsförmåga; t.ex. kännalekar och lyssnalekar, Kims lek, Brasses lek- 4 figurer el. bilder och en ska bort. Alla barn har egna svar, inget är fel.

Det här var några idéer, ni kan säkert fylla på listan med fler.

Förskolan skall sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
  förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Start | Bullerdämpande åtgärder | Våga vara dig själv | Vad gör de om dagarna? | Samlingen | Språklekar | Rut | Mungymnastik | Jämställdhetsarbete | Barnintervjuer | Mina stubbar

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22