I skog och mark

13-10-21

Start

Aktiviteter ute och inne

Favoriter

Intressen

I skog och mark

Lilla Anna-sagor

Mer om mig

Mineral och
 fossil


Mer om bergarter  mineral och fossil

Rim och ramsor

Sagor

Sånger

Vill du lära dig mer?

Övriga aktiviteter


 

 

I vår personalgrupp har några varit på Gerd Strandbergs kurs med tips och idéer på vad man kan göra i skogen. Materialet tränar matematik, begreppsbildning, motoriken, fantasin, kamratskap, artkunskap mm. Dessutom får man frisk luft och om man har tur så kanske man har sin egen matsäck med sig.
Gerd Strandberg är naturpedagog och har jobbat med Mulleverksamhet i Uppland. Läs mer
här.
Välkommen att beställa inspirationskurser hel eller halvdagar eller en planeringskväll med ytterligare tips och idéer. Gerd finns i Uppsala.

Gerd har också varit med och gjort en bok som heter Leka och lära matematik ute. Boken innehåller många olika tips och ett antal färdiga uppdrags- och aktivitetskort, en helt fantastisk bok om jag nu får göra lite reklam. Den går att beställa hos Teknikverkstan för 160:- + moms. 

Fler böcker med utomhuspedagogik finns att beställa hos Utomhuspedagogik. 

Många har skrivit och undrat om jag inte har tips från på skogsverksamhet. Häromdagen så tog jag mig då i kragen och ringde till Gerd och undrade om jag fick lov att berätta om hennes material. Det fick jag. Jätteglad blev jag och nu får också ni en hel del tips på aktiviteter i skogen

 Detta material består av en massa uppdrags kort i A4-format, vi färglägger dem och laminerar dem innan vi drar till skogs. Vi gömmer Uppdraget vid vår Mullesten (själv visar han sig aldrig) och låter barnen leta reda på det. Barnen tycker det är ett riktigt äventyr.  Det går inte att gå till skogen utan att få ett uppdrag! Sen får fröknarna berätta vad det är för ett Uppdrag. Till vissa uppdrag krävs det en liten tygpåse (Finns bl.a. på IKEA. (Mullepåse).

Uppdrag

Här kommer lite fler tips och idéer på. aktiviteter man kan ha i skogen. En del bygger på böckerna "Runt i Naturen" 1 och 2 från 1985.
Mer aktiviteter i skogen

 Å ena sidan verkar barn  ha ett inneboende behov av att röra på sig (myror i brallan?).
Å andra sidan gör utvecklingen och tekniken att vi inte behöver röra oss mer än nödvändigt. Samtidigt kommer undersökningar med resultat om barns fetma och kostvanor. Men har ni tagit er så långt som till skogen varför inte passa på?  Läroplan säger att:
Förskolan skall sträva efter att varje barn

 •  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 • utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer

 • utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik
  i meningsfulla sammanhang,

 • utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen
  tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum

 • utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp
  och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande
  om växter och djur och natur

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Lekar i skogen

100411
Länktips: webbplatsen
Utikuligt har många idéer och material för en rolig utevistelse
UR har en serie med utomhuspyssel som går att skriva ut:
Tips för utomhuspedagogik

Skogen i skolan är en annan sida där man kan få inspiration.

På nedanstående sida finns också många tips på aktiviteter,
 där kan man även köpa material och idéhäften.
Naturspanarna

Hos Nationellt resurscentrum för biologi
och  bioteknik finns det
 läromedel om biologisk mångfald.
Myller av liv

Se även bioresurs egna tips

Webbplatsen Skogsreflexen har mycket nedladdningsbart material, pyssel spel, lekar och
tips på mängder av utomhusaktiviteter.
Skogsreflexen

Min kollega A-S hade dessa charmiga bilder i sin ägo som man med fördel kan använda
 i sin barngrupp när man vill förmedla naturvett till dem.
Allemansrätten 1-8
Allemansrätten 9-16

Från www.sveaskog.se kan man gratis beställa broschyren Ut i skogen

Start | Aktiviteter för Skogen | Experiment | Hopprepsramsor | Mobil pedagogik | Hoppa Twist | Konflikthantering | Massagesaga | Utomhusspel | Utelekar | Recept | Rörelsesaga, Trollet Stompe | Musik och rytmik | I skog och mark | Innelekar | Mattesagor

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21